Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας στην Intradevelopment.
Στη συνέχεια εμφανίζονται ενδεικτικά προφίλ εργαζομένων που απασχολούνται στην εταιρία.

Θέσεις Εργασίας

Πολιτικός Μηχανικός
10ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής

Μηχανολόγος Μηχανικός
10ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής

Πολιτικός Μηχανικός
5ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής

Μηχανολόγος Μηχανικός
5ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής

Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός
5ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής

Τεχνολόγος Η/Μ Μηχανικός
5ετούς εμπειρίας σε οικοδομικά έργα και έργα υποδομής

Εναερίτης
με σοβαρή εμπειρία σε εγκαταστάσεις εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας, με δυνατότητα παραμονής εκτός Αθηνών ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρονικός/Ηλεκτρολόγος
με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και Δίπλωμα οδήγησης, για απασχόληση σε εγκαταστάσεις έργων Κινητής Τηλεφωνίας. Σχετική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη.

Όλες οι θέσεις εργασίας απαιτούν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ικανότητα για ομαδική εργασία και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους.
Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας, μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας εδώ